Modtagere af legater 2017

  • Mie Frederikke Fischer Christensen fra Præstø. Studie: Master i Fine Arts i Chicago. 
  • Rachel Leigh-Ann Miller fra Lyngby. Studie: Master, Globale flygtninge studier i Aalborg. 
  • Morten Arrild Juhl fra København. Studie: Økonomi og kvantativ finans i Californien. 
  • Mette Lützhøft fra Korsør. Studie: Jounalistik og amerikanske studier i New York. 

Vi ønsker stort tillykke til modtagerne. 
- Rebildselskabet


Rebildselskabets legater / Rebild Scholarships

I tilknytning til Rebildselskabet er oprettet tre fonde, som alle har til formål at støtte unge danskere og amerikanere, som ønsker at studere i enten USA eller Danmark. Studier i andre lande kommer ikke i betragtning. 

"Diana og Irenes Fond", "William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund" samt "1000 $ Fonden" betegnes under ét som Rebildselskabets Uddannelsesfonde (Rebild Scholarships). 

Vigtigt
Der skal kun sendes én ansøgning - de tre fonde er på vej til at blive slået sammen til én fond. 
Der ydes ikke støtte til High School ophold eller praktikophold - kun studieophold.   

Sådan søger man vedr. studieåret 2019-2020
På grund af den nye persondatalovgivning (GDPR), som træder i kraft den 25. maj 2018, så er ansøgning til Rebildselskabets fonde pt. ikke åben. Hold øje med siden løbende for opdatering.

Indhold i ansøgningen
Ansøgning skal indeholde nedenstående. Vi anmoder om, at hvert punkt ikke fylder mere end en A4 side.
Vi foretrækker at modtage PDF eller WORD filer.  

  • Personlige oplysninger (navn, alder, adresse og kontaktoplysninger)
  • Kort biografi / CV
  • Beskrivelse af uddannelse
  • Dokumentation på optagelse fra studiestedet i USA eller Danmark
  • Budget / økonomisk oversigt (der kan ikke søges om et specifikt beløb)

Hvem bliver valgt?
De udvalgte legatmodtagere får direkte besked, og de vil blive offentliggjort i forbindelse med Rebildfesten den 4. juli hvert år. 
Der gøres opmærksom på, at ansøgere, der ikke kommer i betragtning, ikke vil modtage skriftligt afslag.

Modtaget materiale returneres ikke, så fremsend ikke originale dokumenter.

Spørgsmål vedr. ansøgninger
Alle spørgsmål vedr. ansøgninger skal sendes pr. e-mail info@rebildfesten.dk