Legater og Fonde / Rebild Scholarships

I tilknytning til Rebildselskabet er oprettet tre fonde, som alle har til formål at støtte unge danskere og amerikanere, som ønsker at studere i enten USA eller Danmark. Andre lande kommer ikke i betragtning.

"Diana og Irenes Fond", "William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund" samt "1000 $ Fonden" betegnes under ét som Rebildselskabets Uddannelsesfonde (Rebild Scholarships).
Der ydes ikke støtte til high school ophold eller praktikophold - kun studieophold.

Vedr. 2016
Der er pr. 1. marts lukket for ansøgning vedr. 2016 og der kan ikke søges med bagudvirkende kraft. Har man ikke hørt noget, så er man desværre ikke kommet i betragtning til et legat i 2016.

Vedr. 2017
Sådan søger man vedr. studieåret 2017:
Ansøgningsfrist er den 1. marts 2017og elektronisk ansøgning åbner snarest.
Ansøgninger der fremsendes per email sendes til: rebildfondene@gmail.com
Såfremt man af særlige årsager ikke har mulighed for at ansøge elektronisk sendes ansøgning til:

Rebildselskabets Fonde c/o John Hansen
Elgårdsmindelunden 81
8362 Hørning

Hvem bliver valgt?
De udvalgte legatmodtagere får direkte besked, og de vil blive offentliggjort i forbindelse med Rebildfesten den 4. juli hvert år. 
Der gøres opmærksom på, at ansøgere, der ikke kommer i betragtning, ikke vil modtage skriftligt afslag.

Modtaget materiale returneres ikke, så fremsend ikke originale dokumenter.
Spørgsmål vedr. ansøgninger Alle spørgsmål vedr. ansøgninger skal sendes pr. e-mail til: rebildfondene@gmail.com