Legater og Fonde / Rebild Scholarships

I tilknytning til Rebildselskabet er oprettet tre fonde, som alle har til formål at støtte unge danskere og amerikanere, som ønsker at studere i enten USA eller Danmark. Andre lande kommer ikke i betragtning.

"Diana og Irenes Fond", "William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund" samt "1000 $ Fonden" betegnes under ét som Rebildselskabets Uddannelsesfonde (Rebild Scholarships).
Der ydes ikke støtte til high school ophold eller praktikophold - kun studieophold.

Vedr. 2017
Sådan søger man vedr. studieåret 2017:
Ansøgningsfrist er den 1. marts 2017 og elektronisk ansøgning åbner snarest.
Ansøgninger der fremsendes per email sendes til: rebildfondene@gmail.com
Såfremt man af særlige årsager ikke har mulighed for at ansøge elektronisk sendes ansøgning til:

Rebildselskabets Fonde
C/O John Hansen
Elgårdsmindelunden 81
8362 Hørning

Hvem bliver valgt?
De udvalgte legatmodtagere får direkte besked, og de vil blive offentliggjort i forbindelse med Rebildfesten den 4. juli hvert år. 
Der gøres opmærksom på, at ansøgere, der ikke kommer i betragtning, ikke vil modtage skriftligt afslag.

Modtaget materiale returneres ikke, så fremsend ikke originale dokumenter.
Spørgsmål vedr. ansøgninger Alle spørgsmål vedr. ansøgninger skal sendes pr. e-mail til: rebildfondene@gmail.com