Modtagere af legater 2018

  • Line Falk Rasmussen fra København. Studie: Økonomi på University of Wisconsin-Madison. Læs artikel af Line i REBILDNEWS.

  • Christiane Patton fra Aalborg. Studie: Culture Communication & Globalization (CCG) på Aalborg Univeristet.

  • Christine Bang Andersen fra Købehavn. Studie: International Security Georgetown University i Washington, USA.

  • Jakob Gaard Sørensen fra Herning. Studie: Business Development Engineer på Aarhus Universitet.

  • Sofus Laguna Kristensen fra Købehavn. Studie: Bachelor i Naturvidenskab på Københavns Universitet.

Vi ønsker stort tillykke til modtagerne!
De har alle fem modtaget et legat på 15.000 kr. 


Rebildselskabets legater / Rebild Scholarships

I tilknytning til Rebildselskabet er oprettet tre fonde, som alle har til formål at støtte unge danskere og amerikanere, som ønsker at studere i enten USA eller Danmark. Studier i andre lande kommer ikke i betragtning. 

"Diana og Irenes Fond", "William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund" samt "1000 $ Fonden" betegnes under ét som Rebildselskabets Uddannelsesfonde (Rebild Scholarships). 

Vigtigt
Der skal kun sendes én ansøgning - de tre fonde er på vej til at blive slået sammen til én fond. 
Der ydes ikke støtte til High School ophold eller praktikophold - kun studieophold.   

Sådan søger man vedr. studieåret 2019-2020
Send din ansøgning med Post Danmark til:
Rebildselskabet
Rebildvej 29
9520 Skørping
Mærk: "Fondsansøgning"

Vi modtager pt ikke ansøgninger pr email på grund af den nye datalovgivning.
Modtaget materiale returneres ikke, så fremsend ikke originale dokumenter.

Deadline
Vi skal have modtaget din ansøgning inden den 1. marts 2019.

Indhold i ansøgningen
Ansøgning skal indeholde nedenstående. Vi anmoder om, at hvert punkt ikke fylder mere end en A4 side.

  • Personlige oplysninger (navn, alder, adresse og kontaktoplysninger)

  • Kort biografi / CV

  • Beskrivelse af uddannelse

  • Dokumentation på optagelse fra studiestedet i USA eller Danmark

  • Budget / økonomisk oversigt (der kan ikke søges om et specifikt beløb)

Hvem bliver valgt?
De udvalgte legatmodtagere får direkte besked, og de vil blive offentliggjort i forbindelse med Rebildfesten den 4. juli hvert år. 
Der gøres opmærksom på, at ansøgere, der ikke kommer i betragtning, ikke vil modtage skriftligt afslag.

Spørgsmål vedr. ansøgninger
Alle spørgsmål vedr. ansøgninger skal sendes pr. e-mail info@rebildfesten.dk