Modtagere af legater i 2019

 • Kinnon Church fra USA. Studie: Det Jyske Musik konservatorium i Århus.

 • Karolina Kozak fra Danmark. Studie: The American Academy of Dramatic Arts, Los Angeles, CA.

 • Magnus Tørnqvist Lassen fra Danmark. Studie: California International Business University, San Diago, CA

Vi ønsker stort tillykke til modtagerne! De har alle tre modtaget et legat på 10.000 kr. 

Modtagere af legater i 2018

 • Line Falk Rasmussen fra København. Studie: Økonomi på University of Wisconsin-Madison. Læs artikel af Line i REBILDNEWS.

 • Christiane Patton fra Aalborg. Studie: Culture Communication & Globalization (CCG) på Aalborg Univeristet.

 • Christine Bang Andersen fra Købehavn. Studie: International Security Georgetown University i Washington, USA.

 • Jakob Gaard Sørensen fra Herning. Studie: Business Development Engineer på Aarhus Universitet.

 • Sofus Laguna Kristensen fra Købehavn. Studie: Bachelor i Naturvidenskab på Københavns Universitet.

Vi ønsker stort tillykke til modtagerne! De har alle fem modtaget et legat på 15.000 kr. 


Der kan ikke længere søges vedr. dette studieår: 2019-2020.
Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2020 for studieåret 2020-2021.


Rebildfonden

Rebildfonden har til formål at støtte unge danskere og amerikanere, som ønsker at studere i enten USA eller Danmark. Studier i andre lande kommer ikke i betragtning. 

De tidligere fonde: "Diana og Irenes Fond", "William S. Knudsen and Clara Elisabeth Knudsen Rebild Fund" samt "1000 $ Fonden" er lagt sammen til én fond.  

Vigtigt
Der skal kun sendes én ansøgning - de tre fonde er på vej til at blive slået sammen til én fond. 
Der ydes kun støtte til længerevarende studieophold på universitetsniveau som er minimum et semester eller mere. Der ydes ikke støtte til High School ophold, sommerskoleophold eller korte praktikophold.

Sådan søger man vedr. studieåret 2020-2021
Send din ansøgning med Post Danmark til:
Rebildselskabet
Rebildvej 29
9520 Skørping
Mærk: "Fondsansøgning"

Vi modtager pt ikke ansøgninger pr email på grund af den nye datalovgivning.
Modtaget materiale returneres ikke, så fremsend ikke originale dokumenter.

Deadline
Vi skal have modtaget din ansøgning inden den 1. april 2020.

Indhold i ansøgningen
Ansøgning skal indeholde nedenstående. Vi anmoder om, at hvert punkt ikke fylder mere end en A4 side.

 • Personlige oplysninger (navn, alder, adresse og kontaktoplysninger)

 • Kort biografi / CV

 • Kort motiverende beskrivelse af hvorfor du søger

 • Kort beskrivelse af den uddannelse ønsker støtte til

 • Dokumentation på optagelse fra studiestedet i USA eller Danmark
  (Har du ikke den endelige dokumentation på optagelse kan det eftersendes)

 • Budget / økonomisk oversigt (der kan ikke søges om et specifikt beløb)

Hvem bliver valgt?
De udvalgte legatmodtagere får direkte besked, og de vil blive offentliggjort i forbindelse med Rebildfesten den 4. juli hvert år. 
Der gøres opmærksom på, at ansøgere, der ikke kommer i betragtning, ikke vil modtage et begrundet skriftligt afslag.

Spørgsmål vedr. ansøgninger
Alle spørgsmål vedr. ansøgninger skal sendes pr. e-mail info@rebildfesten.dk