Hvordan startede det hele?

Ideen til at bruge et dansk stykke hedelandskab til samlingssted for dansk amerikanere opstod i år 1911 af dansk-amerikaneren Max Henius. Det at mennesker fra to nationer skulle kunne mødes i disse bakker hvert år i glæde, i fest og også i lidt vemod for at træffe familien, venner og bekendte eller for at mindes de mange der af omstændighederne i deres eget land var blevet tvunget til at finde sig en fremtid "derovre".

De emigrantstævner som man dengang talte om kom siden hen til at hedde Rebildfesten. Datoen var Max Henius ikke i tvivl om, det skulle være den amerikanske uafhængighedsdag året efter. Den 4. juli 1912.

Pengene til købet af det 140 tønder land store areal var kommet ind gennem donationer fra dansk-amerikanere over hele USA med det sigte at nationalparken skulle foræres til den danske stat, at den altid skulle være åben for publikum, at danskfødte amerikanere måtte afholde fester i parken den 4. juli og på andre amerikanske mindedage, og sidst men ikke mindst, at parken skulle henligge i naturtilstand - underforstået som et hedelandskab. Rebildkomiteen, overrakte Kong Christian X gavebrevet på Dansk Amerikansk National Park, som Rebild National Park dengang hed.

Den første Rebildfest
I det Kong Frederik VIII døde den 14. maj 1912, måtte festen udsættes på grund af landesorg. Festlighederne blev derfor afholdt den 5. august. Der mødte mellem 10.000 og 15.000 mennesker op i bakkerne for blandt andet at hylde Kong Christian X. Under festlighederne blev der afholdt taler, en traditionen der stadig bevares. Enhver der deltog i denne den første Rebildfest, husker den for tre ting. For regnen, der kom ned i tove. For alle de mange sorte paraplyer, så det var svært at se et menneske. Og endelig den nye konge.

Selvom den første Rebildfest blev en regnfuld affære, er Rebildfesten år efter år blevet en tradition hvor mange mennesker samles og fejrer venskabet mellem Danmark og USA. 

100 års jubilæumsbog
Du kan læse mere om Rebildfestens historie i jubilæumsbogen fra 2012: "De drog ud - men glemte ikke". Bogen er skrevet af forfatter Helge Qvistorff.